Video Tutorials

 

 Women

 

Feet, Lower Legs, Knees and Thigh Waxing(Women)

Brazilian Bikin Waxing (Women)

Underarm Waxing (Women)

Fingers, Hands and Arm Waxing (Women)

Lips and Chin Waxing(Women)

Eyebrow Waxing(Women)

Men

 

Back and Shoulder Waxing(Men)

Underarm Waxing (Men)

Chest Waxing (Men)

 

Brazilian Bikin Waxing (Men)